Unterwegs neu

Szerző: Maros Judit
Kiadó: Unterwegs neu, Nemzedékek Tudása Tankönyvkiadó Zrt.
EAN (vonal) kód: 9789631954364
Kötés: Ragasztott
ÁFA kulcs: 5%
ISBN: 9631954366
Megjelenés dátuma: 2007-09-27 00:00:01


Raktári szám: 80223 A Nemzeti alaptanterv – de már az előző alapdokumentumok is – minden iskolatípusban előírja valamely házi olvasmány feldolgozását a tanév során. Ehhez nyújt segítséget a kiadó 1995-től folyamatosan gazdagodó olvasmánynapló-sorozata. Ezek a kiadványok bármely tankönyvcsalád olvasókönyvével eredményesen használhatók. Céljuk az értő olvasás képességének fejlesztése különböző, változatos feladatok által. Az irodalmi művek elemzésének alapjait az alsó tagozatban kell lerakni. A tanítók ezen munkáját segíti a sorozat alsó tagozatosoknak készült füzeteivel, de mankót ad a regénnyel egyedül, önállóan megbirkózó tanulóknak is. Azért hasznos a kiadvány a tanulóknak, mert általa könnyebben felidézik a cselekményt, a szereplők tetteit, jellemét, főképp ha erről olvasás közben – pl. nyári szünetben – írásos emlékeztetőt, feljegyzést készítenek. Az olvasmánynapló felépítése és feladatai irányítják a tanulókat olvasásközben az események közti összefüggések megláttatásában. A szerzők tudatosan megmozgatják – a mű lehetőséget ad rá – a gyermeki fantáziát, teret engednek a gyermeki képzelőerő szárnyalásának. A regény cselekményével kapcsolatos kérdéseket a mű fejezetenkénti feldolgozásával kötötték egybe. Ez az egyik legjobb feldolgozási mód e korosztálynak, mert rövid terjedelmű szöveg olvasását igényli a kis olvasóktól. A sorozat megjelent tagjaihoz hasonlóan az első oldalon az írói életrajzzal ismerkednek a tanulók. A tanulók olvasásórákon már gyakorlatot szereztek az irodalmi alkotások elemzésében. Erre építettek – nagyon ügyesen – a szerzők is. A kérdések köre kiterjed az elbeszélő személyének megállapítására, az idő és a helyszínek kiemeltetésére, a szereplők megfigyelésére, jellemzésére, azok kapcsolataira, egymásra gyakorolt hatásuk nyomon követésére. Az olvasmánynapló feladatai fejlesztik a tanulókban: – a lényegkiemelésben való jártasságot, – a szereplők tulajdonságainak felismerését tetteik alapján, – az események ok-okozati összefüggéseinek megláttatását, – az önálló véleményalkotást szereplőkről, tettekről, történésekről. A feladatmegoldások során a tanulóknak sokszor kell visszakeresniük a szövegben, nemcsak az emlékezetükre támaszkodva töltik ki, írják be a válaszokat. Ez több szempontból is hasznos. Egyrészt az újraolvasás által ismét el kell gondolkodniuk az olvasottakon, más-részt a visszakereső olvasási magatartás az eredményes tanulás egyik fontos eszköze. Ily módon a kiadvány hozzájárul a korosztály egyik fontos oktatási feladatának, az önellenőrzésre szoktatásnak a megvalósításához is.

Ár: 841 Ft