Társadalom és gazdaság – Válogatott szociálantropológiai írások

Szerző: Sárkány Mihály
Kiadó: L'harmattan Könyvkiadó Kft.
EAN (vonal) kód: 9789632368665
Terjedelem: 564 oldal
Kötés: Keménytáblás
ÁFA kulcs: 5%
Kiadás éve: 2016
ISBN: 9789632368665
Megjelenés dátuma: 2016-11-15 18:32:50


Összeállította: Vargyas GáborA magyar néprajztudományban egyre nagyobb teret nyer napjainkban az a felfogás, amely a "néprajzot" és a "szociokulturális antropológiát" egységben látja, s a kettőt elválaszthatatlan egységnek tekintve együtt műveli. E felfogás talán legfajsúlyosabb képviselője – immár fél évszázada – Sárkány Mihály. Munkásságának épp az a tény kölcsönöz kiemelt jelentőséget, hogy néprajzban és antropológiában, Európában és Európán kívüli témákban egyaránt otthonosan mozog, kölcsönös megtermékenyítő hatást váltva ki, közvetítő szerepet töltve be a magyar társadalomtudományokban.Jelen tanulmánykötet 1970 és 2013 között készült, mára sok tekintetben klasszikussá vált – ám jelentőségükhöz képest mégis méltatlanul szűk körben ismert vagy forgatott – írásaiból ad közre újfent 37 művet.A válogatás a 70. születésnapját ünneplő szerző magyarországi kutatásaira, magyar témájú írásaira, mindenekelőtt "szociálantropológiai" és "gazdasági antropológiai" munkásságára koncentrál. A tanulmányok nagyban-egészben három nagy tematikai csoportra oszlanak. Az első kettőt a címbeli "társadalom" és "gazdaság" szavak fedik le, a harmadik pedig az "elmélet, kutatási irányzatok, tudománytörténet" fogalmaival írható körbe.E három téma természetesen csak mesterségesen választható el egymástól, hiszen Sárkány Mihály számára – holisztikus látásmódja következtében – társadalom és gazdaság kölcsönösen feltételezik egymást, a kettőt egységben látja és láttatja mindenkor. Elméleti-módszertani és tudománytörténeti tájékozottsága pedig átüt szinte minden írásán: saját anyagát és arra épülő mondanivalóját nemzetközi diskurzusokba ágyazva, elméleti kérdések megvilágítására használja.A tanulmánygyűjtemény nemcsak napjaink egyik legbefolyásosabb néprajzkutató-szociálantropológusának tevékenységéről ad újszerű keresztmetszetet, de írásain keresztül felvillantja mindazokat a lehetőségeket is, amelyek a magyar néprajz gazdagításához és antropológiai szemléletű megtermékenyítéséhez új meg új szempontokat nyújtanak.

Ár: 3 391 Ft