Tanulmányok vargyas lajos születésének 100. évfordulójára

Szerző: Vargyas Gábor (Szerk.)
Kiadó: L'harmattan Könyvkiadó Kft.
EAN (vonal) kód: 9789634141402
Terjedelem: 280 oldal
Kötés: Kartonborított, ragasztott
ÁFA kulcs: 5%
Kiadás éve: 2016
ISBN: 9789634141402
Megjelenés dátuma: 2016-04-14 00:00:00


Egy új sorozat első kötetét tartja kezében az olvasó. A Summa Ethnographicát a szükség szülte. Az utóbbi években, évtizedekben robbanásszerűen felgyorsult a tudományos és tudománypolitikai élet. Csak a tágabb értelemben vett néprajztudományban (történeti etnográfia, folklorisztika, társadalomnéprajz, szociokulturális antropológia stb.) tucatnyi tematikus konferencia, kerekasztal, megemlékezés, vitaülés megrendezésére kerül sor évente, amelyek publikálása szétfeszítené a szaktudományos folyóiratok rendelkezésre álló kereteit. Anyagaik – jó esetben – hiányosan, sok éves késés után látnak napvilágot itt-ott, a lehetőségek függvényében.A Summa Ethnographica ezt az űrt kívánja betölteni, magyar és/vagy idegen nyelvű fórumként szolgálva mindazon események és eredmények számára, amelyek eddig – egységes, közös publikációs lehetőség híján- nem épülhettek be szaktudományosságunkba, nem fejthették ki termékenyítő hatásukat.A VL 100. Tanulmányok Vargyas Lajos születésének 100. évfordulójára a 2014-ben megrendezett hasonló című MTA emlékülés előadásainak – javított, bővített, új szerzők írásaival, továbbá Vargyas Lajos néhány eddig publikálatlan írásával kiegészített – anyagát tartalmazza.A szerzők egy része Vargyas szerteágazó, több tudományterületen egy egész korszakot megalapozó és/vagy lezáró tudományos munkásságának különféle aspektusait értékeli, helyezi új megvilágításba; egy másik részük tudományos szemléletmódját, módszertani írásait vagy a műveiből kihüvelyezhető módszertani vezérelveket vizsgálja meg. A kötetben legnagyobb számban olyan írások szerepelnek, amelyek Vargyas munkásságának egy eddig kevéssé vizsgált oldalát: tudományirányítói, igazgatói, szerkesztői, egyetemi oktatói, a rokonterületek (mindenekelőtt a néptánckutatás) kutatásait támogató-szervező tevékenységét mutatják be.A konferenciakötet szerzői és szerkesztője evvel a tanulmánykötettel kívánnak méltó emléket állítani a magyar néprajz- és népzenekutatás – immár hét éve eltávozott – kimagasló alakjának.

Ár: 2 560 Ft