Rippl Dóra: Filozófia, lélektan és metafizika Babits irodalomelméletében

Várható szállítási idő: 1-3 munkanap
Nyelv: magyar
ISBN: 9789634141563
Kiadó: L’Harmattan Kiadó
Kiadás éve: 2016
Oldalszám: 90
Tömeg: 500 g/db

Babits Mihálynak az irodalom tudományos meghatározására tett kísérleteiben háromirányú, elmélyült, de rejtett szaktudományos érdeklődés mutatható ki.
E szövegek – lélektani motívumokat is tartalmazó – ironikusságát a használt irodalomelméleti fogalmak nyilvánvaló ellentmondásossága teremti meg. Az elemzés második szakasza amellett érvel, hogy Babits változó – Bergsonétól Szent Ágoston etikája felé forduló – morális érdeklődését irodalomelméleti szövegei is tükrözik.
A kutatás utolsó fejezete a költő tudatlírája és Zalai Béla metafizikája közötti hasonlatosságot tárja fel. A szövegvizsgálat azt bizonyítja, hogy Babits irodalomelméletében a költői én fogalma a tudat és az öntudatlanság lélektani állapotából ered, ezért az irodalmi kifejezés lehetőségei egyben metafizikai teret is jelentenek az én számára.

Rippl Dóra PhD (1977) felsőfokú tanulmányait a PTE filozófia szakán végezte. Doktori fokozatát 2014-ben szerezte a PTE Filozófia Doktori Iskolájában. Ugyanebben az évben nyerte el a Magyar Művészeti Akadémia és a Molnár Tamás Kutató Központ ösztöndíját. Disszertációjában a fiatal Babits munkásságának iróniaelméleti vonatkozásait, valamint a korai elméleti munkái fogalomhasználatában megnyilvánuló filozófiai gondolkodás nyomait és irányát kutatta.

Ár: 1 990 Ft