Kende Péter: Magyarság, zsidóság, emberiség

Várható szállítási idő: 1-3 munkanap
Nyelv: magyar
ISBN: 9788081018503
Kiadó: Kalligram Könyv- és Lapkiadó
Kiadás éve: 2015
Oldalszám: 472
Kötésmód: cérnafűzött kötött, védőborítóval
Tömeg: 500 g/db

A könyv, amelyet az olvasó a kezében tart, egy négykötetes életmű-válogatás utolsó darabja. A benne foglalt írások három nagy kérdéskört tárgyalnak, amelyeknek tartalmát már a könyv címe is sejteti, ámbár nem föltétlenül abban az értelemben, amelyet az ott sorakozó fogalmak első olvasásra felidéznek. A kötet három főrészének címe már valamivel több eligazítást ad, mert jelzi, hogy a magyarságról milyen kortörténeti összefüggésben szól a könyv, s hogy a zsidóságról nem önmagában, hanem a magyarsággal való viszonylatában fog szó esni. A harmadik témakörről pedig az fog kiderülni, hogy nem "az ember" elvont fogalmát, hanem csupán azt boncolgatja, milyen alapvető változásokat hozott az emberiség életfeltételeibe a modern világ szabályai szerint működő intézmények összessége. Habár különböző időkben íródtak, a szövegeknek a szerző megközelítési módja – egyfajta liberális republikanizmus – ad egységet, valamint az a törekvése, hogy megértse és megértesse, hova is jutott az emberiség (és benne a magyarság) a 20. század önpusztító háborúi és egyéb tévelygései során.

A szociológus és politikai esszéista Kende Péter 1927-ben született Budapesten. Szülőföldjét az 1956-os őszi forradalomban való részvétele miatt kellett elhagynia: Párizsban telepedett le, ahol több mint harminc évig dolgozott társadalomtudósként, elsősorban a kommunista elvek szerint működő politikai és gazdasági rendszerek kutatójaként. Több francia egyetemen tanított, neves párizsi folyóiratokban publikált, eközben azonban magyar nyelven is sűrűn megszólalt a nyugati magyar demokratikus emigráció sajtójában. A hetvenes évek évek végén megalapította és egészen 1989-ig működtette Párizsban a Magyar Füzetek című kiadványsorozatot. A kommunista párthatalom bukásának évében részt vett az 1956-os forradalom történetét kutató, független intézmény létrehozásában, amelynek az első években társelnöke, 1994-től az intézmény 2011. évi megszüntetéséig pedig elnöke volt. 1993-ban a Magyar Tudományos Akadémia külső tagjává választották. Francia nyelven nyolc, magyarul több mint tíz könyve jelent meg önállóan vagy társszerzőségben. A kétezres évek elejétől mintegy tíz éven át volt a Politikatudományi Szemle szerkesztőbizottságának elnöke. 2005 óta az MTA keretében működő Nagy Imre Alapítvány és Emlékház kuratóriumának elnöke.

Ár: 3 800 Ft