Barzó Tímea: Praxisjog – Aktuális kérdések az egészségügyi alapellátásban

Várható szállítási idő: 1-3 munkanap
Nyelv: magyar
ISBN: 9789632261454
Kiadó: Medicina Könyvkiadó
Kiadás éve: 2007
Oldalszám: 352
Kötésmód: ragasztott kartonált
Tömeg: 500 g/db

A könyv – hiánypótló módon – a működtetési jog, mint teljesen önálló, sajátos ismérvekkel rendelkezõ új vagyoni értékû jog bemutatására tesz kísérletet úgy, hogy nemcsak a praxisjog jogi hátterét, hanem az egészségügyi alapellátással összefüggõ más jogterületeket, aktuális kérdésköröket (pl. finanszírozás, mûködési engedélyezés, mûködtetési engedély kiadása, önkormányzatok ellátási felelõssége, uniós szabályozás stb.) is megvizsgál, illetve ismertet. A könyv célja, hogy az egészségügyi alapellátás átalakításához vezetõ különbözõ tényezõk, reformfolyamatok összefoglalása, elméleti jellegû bemutatása mellett olyan kézikönyv legyen a gyakorló háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosok könyvespolcán, mely tartalmazza a munkavégzésükhöz szükséges, illetve az õket megilletõ vagyoni értékû jogra vonatkozó legfontosabb információkat. Ennek érdekében az olvasó megismerkedhet az egészségügyi alapellátást átszövõ hatályos joganyaggal, a témához kapcsolódó alkotmánybírósági döntések és a kialakult gyakorlat bemutatásával is. A könyv végén a mûködtetési joggal kapcsolatos dogmatikai hiányosságok, ellentmondások és gyakorlatban felmerülõ anomáliák ismertetése mellett azok megoldására, tisztázására konkrét javaslatokat is megfogalmaz a szerzõ.
A könyv fõ fejezetei

A működtetési jog kialakulásának történeti elõzményei
Külföldi kitekintés
Az egészségügyi alapellátás rendszere a hatályos jogszabályok tükrében
Az egészségügyi alapellátás európai jogi aspektusai
Reformkísérletek az egészségügyi alapellátásban
A működtetési jog bevezetését megelõzõ elméleti viták, az egészségügyi alapellátás magánosítása tárgyában
A működtetési jog mint önálló vagyoni értékű jog fogalmának, lényeges sajátosságainak elemzése
A működtetési jog megszerzésére és megszűnésére vonatkozó lényegi rendelkezések, jogalkalmazási problémák
Összegzés és javaslatok

Ár: 4 200 Ft