Az utazás – Charles baudelaire válogatott versei

Szerző: Charles Baudelaire
Kiadó: Az utazás – charles baudelaire válogatott versei, Napkút Kiadó Kft.
EAN (vonal) kód: 9789632630724
Terjedelem: 44 oldal
Kötés: Tűzött
ÁFA kulcs: 5%
ISBN: 9789632630724
Megjelenés dátuma: 2009-05-20 15:15:01


Charles Baudelaire-t máig az európai irodalom legjelentősebb költői között tartjuk számon A saját korában újítónak számító szimbolista költő lírája mintegy százötven év távlatában is erős hatást gyakorol a kortárs költészetre, ezáltal pedig alig veszít aktualitásából. A Magyarországon napjainkig kiadott két Baudelaire-kötet (Tóth Árpád-Szabó Lőrinc–Babits Mihály fordításában a régebbi, majd Tornai József fordításában az újabb) után ez a rövid válogatás talán szintén képes valamit hozzáadni a hazai Baudelaire-recepcióhoz. A posztmodern irodalomszemlélet szerint a fordítás egyúttal megkerülhetetlenül az adott szöveg olvasata is, tehát a vers egyik nyelvből a másikba mindenképpen más formában, az eredeti jelentés szerkezetét átrendezve lép át. Jelen kötet, mely főként a szerző ismertebb verseit interpretálja, a baudelaire-i költészet egyfajta keresztmetszetét kívánja a magyar olvasó elé tárni. Mivel e kis kötetben közölt versek többé-kevésbé szöveghű fordítások, helyenként ugyanakkor az eredeti formától és tartalomtól hangsúlyozottan elrugaszkodó átköltések — a válogatás a Baudelaire-líra posztmodern, "rugalmas korlátok" között mozgó (újra)olvasatára is kísérletet tesz. Kántás Balázs

Ár: 425 Ft