A táncház sajtója – Válogatás a korai évekből 1968-1992

Szerző: Sebő Ferenc
Kiadó: A táncház sajtója – válogatás a korai évekből 1968-1992, Timp Kiadó – Lavik 92 Kft
EAN (vonal) kód: 9789639614352
Terjedelem: 160 oldal
Kötés: Keménytáblás
ÁFA kulcs: 5%
Kiadás éve: 2007
ISBN: 9789639614352
Megjelenés dátuma: 2008-09-15 10:23:46


Összeállításunk a Táncház-mozgalom kezdeteinek dokumentumaiból válogatott. Újságcikkek, levelek és egyéb írások segítségével megkíséreljük felidézni a 70-es évek elejének nyüzsgő, forrongó, vitákkal és munkával terhes időszakát, amelynek eredményképpen kialakult és kiszélesedett a Táncház-mozgalom, megújult a színpadinéptánc-mozgalom. A lázas viták, álproblémázások mögött nagyon kemény és elkötelezett munka folyt, amelynek menetét, irányát jelentős mértékben meghatározta és segítette a magyar népzenekutatás. Vargyas Lajos és csoportja, különösképpen pedig Martin György, már a kezdetekkor felfigyeltek az induló mozgalomra, és jórészt még publikálatlan kutatási eredményeik önzetlen átengedésével teljes erejükkel támogatták. A Martin György javasolta tanulási módszereket Tímár Sándor vezette be és vitte diadalra a Bartók-együttesben. A néptáncok társastáncként való megtanításában Tímár Sándor élenjáró mesterré vált, az általa kidolgozott módszerek az egész mozgalom hajtómotorjává váltak. A kialakuló hangszeres együttesek klubjaiban összeverődött fiatalság mind a népzene eredeti formáit, mind a hagyományhoz kapcsolódó énekelt költészetet megkedvelte, s lelkesedésükkel a táncosokat, zenészeket mind rendszeresebb kutatómunkára, repertoárjuk kiszélesítésére ösztönözve egy újszerű szórakozási forma: a táncház kialakítója lett. A Vitányi Iván vezette Népművelési Intézetben megindulhattak a táncházvezetői tanfolyamok, amelyek a Kassák-klub nyári táboraival összekapcsolódva az egész országban, sőt kis idő elteltével a határokon túlra is elterjesztették a népzene-néptánc elsajátításának új módszereit. Le kell szögeznünk, hogy csodák nincsenek. A magyar társadalom hagyományaiban oly gyakori "kampány-szellemet" ez a mozgalom kivételesen elkerülte, sikerei mögött magas színvonalú (manapság oly gyakran "öncélúnak", "improduktívnak" minősített) alapkutatás és rendkívül sok és sokak által végzett áldozatkész munka állt. Ez vezetett odáig, hogy lassan megérlelődtek a szájhagyomány által továbbörökített műveltség ápolásának, a mai társadalom életébe való beépítésének korszerű, intézményi keretei, s létrejöhetett a Hagyományok Háza. Sebő Ferenc

Ár: 2 295 Ft